نوشابه

گاز نوشابه برای هضم آسان غذاهای سنگین ایدئال است و از خواب‌آلودگی بعد از خوردن یک نهار چرب‌وچیلی کم می‌کند.
    • انرژی 132 کال DI* 7 %
    • شکر 33 گرم DI* 66 %
    *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
  • سفارش دهید