شعبه ها

برای یافتن نزدیکترین رستوران ساوانا آدرس شعب را در زیر بررسی کنید.
ساوانا بهشهر

آدرس: بهشهر – بلوار هاشمی نژاد

شماره تماس: 01134443400

شعبه بعدی کجاست!

آدرس: شهر شما؟

شماره تماس: 01134443400

عاشق مرغ سوخاری هستید؟ عاشق پیشنهادات ویژه چی؟ با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات و پیشنهادات ما خبر دار شوید